Technolog robót wykończeniowych - Akademia Zawodowa

Przejdź do treści

Menu główne:

Technolog robót wykończeniowych

Szkolenia
Praktyka zawodowa (146 godz.)
 • Ogólne przepisy bhp i p.poż
 • Czytanie dokumentacji technicznej
 • Sporządzanie zapotrzebowania materiałowego
 • Prace remontowo – budowlane
 • Wznoszenie ścian, roboty posadzkarskie i glazurnicze
 • Montaż płyt kartonowo-gipsowych
 • Prace: tynki i gładź
 • Prace: malarskie i tapeciarskie

Zajęcia praktyczne organizowane są na terenie miasta Lublin.  W celu kształcenia praktycznego zostanie podpisana umowa z przedsiębiorstwem świadczącym kompleksowe usługi w zakresie budownictwa i wykańczania wnętrz, zapewniającym pełny kontakt słuchacza kursu z materiałami budowlanymi, narzędziami, urządzeniami i preparatami stosowanymi w pracach związanych z technologią robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 poz. 622).
Uczestnicy kursu mogą przystąpić do  egzaminu czeladniczego i uzyskać kwalifikacje uznawane w krajach UE.
Materiałoznawstwo:
 • Spoiwa budowlane
 • Betony
 • Materiały okładzinowe
 • Materiały posadzkarskie
 • Płyty gipsowo-kartonowe
 • Zaprawy tynkarskie
 • Materiały do izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej
Zakres szkolenia został dostosowany do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje w zawodzie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, program zawiera  tematykę obowiązującą na egzaminie czeladniczym w zawodzie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie  zgodnie ze standardami  wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W programie kursu:
Zajęcia teoretyczne (24 godziny):
 • Technologie robót wykończeniowych w budownictwie:
 • Glazurnictwo
 • Posadzkarstwo
 • Sucha zabudowa
 • Adaptacja poddaszy
 • Izolacja termiczna
 • Roboty tynkarskie
Rysunek zawodowy:
 • Czytanie dokumentacji technicznej i rysunków roboczych
 • Oznaczenia graficzne materiałów i konstrukcji
 • Skala w rysunku

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego