Monter instalacji sanitarnych - Akademia Zawodowa

Przejdź do treści

Menu główne:

Monter instalacji sanitarnych

Szkolenia
Zapraszamy na 160 godzinny kurs zawodowy "Monter instalacji sanitarnych i c.o."
Szkolenie przygotowuje do wykonywania czynności związanych z zawodem montera instalacji sanitarnych oraz egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego.
Kurs trwa 160 godzin, zajęcia odbywają się w godzinach 8.00 -16.00.

Program szkolenia zawiera:

1. Technologie robót instalacyjnych
 • Wprowadzenie do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Wiadomości ogólne o budowlach
 • Elementy bhp przy robotach instalacyjnych
 • Roboty towarzyszące
 • Montaż i demontaż instalacji wody zimnej i ciepłej, wody użytkowej oraz połączenia wodociągowego
 • Montaż i demontaż instalacji kanalizacyjnej
 • Montaż i demontaż instalacji grzewczych
 • Montaż i demontaż elementów wentylacji i klimatyzacji
 • Montaż i roboty remontowe instalacji gazowej i przyłącza gazowego
2. Dokumentacja techniczna Podstawy rysunku technicznego
 • Podstawowe konstrukcje geometryczne
 • Zasady wymiarowania rysunków
 • Przekroje i pół-widoki - półprzekroje
 • Rzutowanie prostokątne
 • Rzutowanie aksonometryczne
 • Rysunek odręczny i schematyczny
 • Oznaczenia graficzne na rysunkach technicznych elementów budowlanych
 • i instalacyjnych
 • Elementy miernictwa instalacyjnego

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia na drukach MEN.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego