Egzaminy - Akademia Zawodowa

Przejdź do treści

Menu główne:

Egzaminy

Osoby kończące nasze szkolenia mogą przystąpić do egzaminów czeladniczych organizowanych przez Izbę Rzemieślniczą - tryb egzaminu reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
Dokumenty wystawiane przez izby rzemieślnicze maja wysoka ocenę i są honorowane w krajach europejskich, gdzie do uruchomienia działalności gospodarczej wymagane są kwalifikacje zawodowe, a więc otwierają polskiemu obywatelowi drogę do tego rynku pracy.
Działalność egzaminacyjna izb rzemieślniczych ma charakter otwartej dla osób dorosłych, które poszukują możliwości potwierdzenia kwalifikacji zawodowych nabytych w drodze długoletniej pracy zawodowej i zawodowego przygotowania teoretycznego.
Uzyskiwanie rzemieślniczych kwalifikacji zawodowych w trybie izbowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest znanym i stosowanym rozwiązaniem w kręgu państw członkowskich UE.

Zaproaszamy do zapoznania się ze standardami wymagań egzaminacyjnych na tytuł czeladnika
Fryzjer
Krawiectwo
Technolog robót wykończeniowych
w budownictwie
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Mechanik pojazdów samochodowych
Florysta
Stolarz
Kucharz
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego